Jételenítsünk!

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor)


Sokan – műveltnek látszó emberek is – így beszélnek: gimnázijum, kollégijum, komédija, akadémija. Mi az oka ennek a nyelvhelyességi hibának? A magyar nyelv sajátossága, hogy – elsősorban kiejtésben – két magánhangzó között szívesen ejt egy „j” hangot. A nyelvtudomány ezt a hangot hiátustöltő (hézag- vagy űrtöltő) „j”-nek nevezi. Ezt azonban a köznyelvben kerülni kell! A fenti szavak helyes ejtése tehát: gimnázium, kollégium, komédia, akadémia.

Helytelen „j” hangot ejteni a magánhangzóra végződő szavak és a magánhangzós vagy magánhangzóval kezdődő toldalékok találkozási helyén is: Ajka+i=ajkaji, Somló+i=somlóji; verse+i=verseji, dráma+i=drámaji, iskolá+i=iskoláji, író+i=íróji; kifejező+en=kifejezőjen, lemondó+an=lemondójan; indulni+a=indulnija, látni+a=látnija. E szavak helyesen: ajkai, somlói; versei, drámai, iskolái, írói; kifejezően, lemondóan; indulnia, látnia. Ezt mindenkinek illik tudnia.

Végül néhány kifejezéssel és mondattal mutatom be, milyen mértékben lehet a „j” hanggal visszaélni: Bemondta a rádijó. (Bemondta a rádió.) Érdekejit képviselte. (Érdekeit képviselte.) Hijába kijabálok: Mijért pijál ez a fijatalember? (Hiába kiabálok: Miért piál ez a fiatalember?) A hijú fijú a najiv lejánnyal sétált a maji estén. (A hiú fiú a naiv leánnyal sétált a mai estén.)

Befejezésül két mondat, amelyek mindenkit meggyőzhetnek: feltétlenül el kell kezdenünk a „jételenítést”: „Beja dijót evett, majd teját, később pedig kakajót ivott.” (Bea diót evett, majd teát, később pedig kakaót ivott.) „Nija Garaji niagaraji agaraji!” Ni, a Garai niagarai agarai!


Hozzászólás
Tetszett? Ossza meg ismerőseivel!

You may also like...