Monthly Archive: február 2018

A latin nyelvről (3.)

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) A latin nyelv egy másik témaköréből is meríthetünk: inter arma silent musae (háborúban hallgatnak a múzsák; a háború nem kedvez a tudománynak és a művészetnek), si...

A latin nyelvről (2.)

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) A latin szólások, közmondások és szállóigék alkalmasak arra, hogy egy egész életre szóló útmutatást, magatartásformát sajátítsunk el belőlük. Ilyenek diákkorunk ismert tanításai: repetitio est mater studiorum...

A latin nyelvről (1.)

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) Régebben kaptam levelet a Tolnai Népújság egyik kedves olvasójától, aki ahhoz a nemzedékhez tartozik, akik még tanultak latint a gimnáziumban. Ezért aztán nehezményezi, hogy a rádióban,...

A magyar széppróza napja

Jeles napok, évfordulók Első ízben idén ünnepeljük a magyar széppróza napját, amely Jókai Mór születésnapja, tehát február 18. (Jókai Mór 1825. február 18-án, Komáromban született.) Három idézettel emlékezzünk e napra…! „Önök előterjesztéseire elmondom határozataimat....

Bornemissza Ivó (2.)

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) Továbbra is a névválasztásról esik szó. Kerüljük a családnév végének és az utónév elejének komikus vagy kellemetlen hatású összeolvashatóságát: Angyal Oguz (gyalog), Gábor Ivó (borivó), Várnagy...

Bornemissza Ivó (1.)

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) Ugye milyen furcsa cím? Ráadásul még a név is különös! Jelen írásom elsősorban ifjú és leendő szülőknek szól, akik gyermeküknek utónevet, keresztnevet választanak. Javaslom, az utónév...

Valahol igazad van

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai) A társalgási stílusnak szinte kipusztíthatatlan kísérői a közhelyek. Közhelynek nevezünk minden olyan megnyilvánulást és megállapítást, amelyet helyettem bárki más is elmondhatna. Amikor hallom a ’Valahol igazad van.’...

Erobik és röneszánsz

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai) E két szó azért került a címben egymás mellé, mert mindkettő idegen szó a nyelvünkben, és sokan mindkettőt helytelenül ejtik. Az aerobik szóban az aero- görög szócska...