Olyan osztály, aki…


„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai)


„A 11.C olyan osztály, aki javított tanulmányi eredményén.” Ha így volna, annak mindenki egyaránt örülne. Kevésbé a mondatban elkövetett hibának. Mi a hiba? Napjainkban tanúi lehetünk egyes vonatkozó névmások nyelvi – nem helyeselhető – átrendeződésének. Ilyen jelenség, amikor az „amely” helyett az „aki” névmást használják a nyelvrontók. Ez pedig hiba!

Az „aki” névmás személyre vonatkozik, de mostanában – a nyelvet helytelenül használók – személyekből álló csoportokra is vonatkoztatják.

Példák sokaságát sorolhatjuk, akár a társalgási stílus, akár az újságok, a rádió, a tévé nyelvéből is. Lássuk csak: „Segélyt kér egy család, akinek leégett a háza. Bízhatunk a magyar ifjúságban, akinek fontos az idősebbek bölcsessége. Megtalálta azokat a boltokat, akik árleszállítást ígérnek. Olyan tömegről van szó, akiben sokféle ember verődött össze. Sikeres az a nemzet, akire felnéznek a szomszédjai is. Kedvencem a Real Madrid csapata, akiben sok jó focista játszik.” E mondatok helyesen: „Bízhatunk a magyar ifjúságban, amelynek fontos az idősebbek bölcsessége. Megtalálta azokat a boltokat, amelyek… Olyan tömegről van szó, amelyben… Sikeres az a nemzet, amelyre… Kedvencem a Real Madrid csapata, amelyben…”

Íme néhány gyűjtőnév, amelyekhez – hibásan – az „aki” névmást kapcsolják: szövetség, nép, vezetőség, sereg, közösség, ország, cég, társaság, társulat stb.

Ezek alapján az első mondat − immár hibátlanul − így hangzik: „A 11.C olyan osztály, amely javított tanulmányi eredményén.” Ilyen mondatnak felhőtlenül örülhetünk; egyrészt tartalma, másrészt nyelvi megformáltsága miatt is.


Hozzászólás
Tetszett? Ossza meg ismerőseivel!

You may also like...