Ugyanaz?

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor)


Rengeteg olyan szó van nyelvünkben, amelyek első ránézésre megegyeznek, ugyanazok; de ha mondatba helyezzük vagy toldalékkal látjuk el őket, észrevehető a különbség.Ilyenek például kettős szófajú szavaink, amelyek csak akkor árulják el szófajiságukat, ha nem csupaszon, hanem szövegösszefüggésben vizsgáljuk meg őket. Mert ha az olvasó, néző, dolgozó, válogatott, kiválasztott stb. szavakat önmagukban elemezzük; nyilvánvaló, hogy melléknévi igenevek; de ugyanakkor mondatba helyezve, kiderülhet róluk, hogy szófajuk főnév is lehet. Nézzünk példákat! „Az olvasó tanuló a szobában ül.” „A filmet néző leány ropit eszik.” „A dolgozó férfi vidáman végzi munkáját.” „A válogatott labdarúgók készülnek a mérkőzésre.” „A kiválasztott diák megfelelt a követelményeknek.” Ezekben a mondatokban a kiemelt szavak szófaja melléknévi igenév, egyúttal a mondatban a jelző szerepét töltik be. Az ugyanezekkel a szavakkal alkotott mondatokban azonban megváltozik ezen szavak szófaja és a mondatban betöltött szerepe: „Az olvasó belépett a könyvtárba.” „Sok néző jelent meg a mérkőzésen.” „A dolgozók nem éhbérért dolgoznak.” „A csapatban a legfiatalabb válogatott Németh Krisztián.” „Az igazgató által kiválasztott megfelelt az elvárásoknak.” Itt már az előbbi szavak nem melléknévi igenevek, hanem főnevek; a mondatban pedig alanyok.

Ilyen kettős szófajúak például a munkás, édes, magyar stb. és a hozzájuk hasonló szavaink is. József Attila ismert verséből (Hazám) valók a következő idézetek:

„A munkásnak nem több a bére, / mint amit maga kicsikart…”

„S mégis, magyarnak számkivetve, / lelkem sikoltva megriad – / édes Hazám, fogadj szívedbe, / hadd legyek hűséges fiad!” A költeményben a munkás és a magyar főnév, míg az édes melléknév. De más szövegkörnyezetben megváltozik a szófajuk: „Az ünnepek után következnek a munkás hétköznapok.” „A magyar népdalok gyönyörűek.” „Szeress engem édesem!” A munkás és a magyar melléknév lett, az édes pedig főnév.

Ilyen sokszínű a mi édes anyanyelvünk!


 

Hozzászólás
Tetszett? Ossza meg ismerőseivel!

You may also like...