Tisztelendő vagy tiszteletes?

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor)


A mindennapi nyelvhasználatban tapasztalható szótévesztések a vallási terminológiában (szakszókincsben) is megfigyelhetők. Ennek legfőbb oka, hogy történelmünkben volt néhány évtized, amikor a vallás sem az oktatásban, sem a tömegkommunikációban nem (vagy csak negatív beállításban) szerepelt. Most, pünkösd közelében, nézzünk meg néhány kifejezést, amelyeket nem illik összetéveszteni, vagy egymás helyén használni!A katolikus tisztelendő például szentmisét celebrál, míg a református tiszteletes istentiszteletet tart. A diakónus olyan katolikus egyházi személy, aki a misézésen és a gyóntatáson kívül minden más feladatot elláthat. A diakonissza viszont néhány protestáns egyházban szociális munkában tevékenykedő nő. A diakónia pedig gyakorlati protestáns teológiai tudományág. A cölibátus a római katolikus papok kötelező nőtlensége. A konfirmáció a protestáns egyházakban a keresztség megerősítése, az első Úrvacsoravétel. A bérmálás a katolikusoknál a hét szentség közül a növekedés szentsége.

Az advent a karácsony előtti négy hét, a Messiás eljövetelére várakozás időszaka. A nagyhét a nagyböjt utolsó hete, amely virágvasárnaptól húsvétig tart. A bíboros a pápa után a legmagasabb katolikus egyházi méltóság. Az apát a katolikus szerzetesrendek kolostori elöljárója (az V. század óta). A szerzetesrend a katolikus és az ortodox egyházak belső vallási közössége. Az Úrasztala a református templom berendezési tárgya, az Úrvacsora viszont protestáns szentség.

Az ökuméne a keresztény egyházak egységmozgalma. Az ökumenikus (egyetemes, egyetemleges, az egész világot érintő) szót az utóbbi időben főleg vallási mozgalmakkal kapcsolatban halljuk – hála istennek – egyre gyakrabban; és beszélünk ökumenikus istentiszteletről vagy miséről. És éppen az ökumenikus szó jelentése miatt fogadható el helyesnek mindkét szókapcsolat. De azért azt illik tudni, hogy a magyar református lelkipásztornak palástja van, míg a katolikus papnak reverendája!


 

Hozzászólás
Tetszett? Ossza meg ismerőseivel!

You may also like...