A csuklik és társai (1.)

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor)


Hányszor látjuk, halljuk, hogy valaki régóta csuklik; mi pedig megpróbáljuk szóval rábírni e tevékenység befejezésére! Ekkor derül ki, ez nem is olyan egyszerű. A csuklik ige felszólító módú alakjára nehezen áll rá a nyelvünk: a ne csuklj vagy ne csukljál formát a három egymás utáni mássalhangzó miatt alig tudjuk kiejteni. A helyesírási kéziszótár által ajánlott csukoljon, csukoljék alak pedig szokatlan. Mi e jelenség oka, és mi a javaslatunk?

Nyelvünkben a csuklik-hoz hasonló igénk legalább hetven van; és ezeknek – a csuklik igével megegyezően – nemcsak a felszólító módja, hanem a -va, -ve; valamint a -hat, -het képzős formája is gondot okoz.

Ezek az igék általában akaratunktól független cselekvést, történést fejeznek ki, ikes ragozásúak, és nem állhat utánuk tárgy. Némelyiknek, ha szokatlan is, még csak-csak elmegy a három említett formája. Íme: csukoljon, csukolva, csukolhat; a fénylik ige esetében: fényeljen, fényelve, fényelhet; vagy a hanyatlik-nak hanyatoljon, hanyatolva, hanyatolhat alakja. Igaz, ezek is nehézkesek, de hogyan hozzuk létre a felszólító módú, a -va, -ve és a -hat, -het képzős változatát a siklik, sejlik, hírlik, rejlik, rémlik, foszlik, szaglik, porlik, vedlik igéknek? Ilyen igealakok ugyanis valóban nincsenek: sikoljon, sejelve, hírelhet, rejeljenek, rémelve, foszolhat; a szagoljon, porolva és a vedelhet pedig egészen mást jelent, mint az eredeti igealak, és ezeknek tárgyuk is lehet: szagoljon virágot, porolva a szőnyeget, bort vedelhet. Ugye ennek a három formának valóban semmi köze a szaglik, porlik, vedlik ige jelentéséhez?


Hozzászólás
Tetszett? Ossza meg ismerőseivel!

You may also like...