A latin nyelvről (2.)


„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor)


A latin szólások, közmondások és szállóigék alkalmasak arra, hogy egy egész életre szóló útmutatást, magatartásformát sajátítsunk el belőlük.

Ilyenek diákkorunk ismert tanításai: repetitio est mater studiorum (az ismétlés a tudás anyja), historia est magistra vitae (a történelem az élet tanítómestere), mens sana in corpore sano (ép testben ép lélek), non scholae, sed vitae discimus (nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk); s a több tanárunktól hallott quem dii oderunt, praeceptorem fecerunt (akit az istenek gyűlölnek, tanárrá teszik)! Közülük az „ép testben ép lélek” gondolatot emelem ki, amely arra int, hogy ne csak tudásunkat gyarapítsuk, hanem eddzük, tegyük kitartóvá testünket, óvjuk egészségünket is; mert csak így leszünk majd képesek magas színvonalú, értékes, hasznos munkát végezni.

Életünk során megszívlelendők az ilyen mondások is: verba volant, scripta manent (a szó elszáll, az írás megmarad), in medias res (a dolgok közepébe vágva; kerülgetés nélkül), sokszor találkozunk a nota bene kifejezéssel, amelynek jelentése: jól jegyezd meg!.

Íme néhány, egy csokorba gyűjtött intelem, tanítás: quod licet Iovi, non licet bovi (amit szabad Jupiternek, azt nem szabad az ökörnek, azaz: amit egyes kiváltságos személyeknek szabad, azt nem szabad a közembernek), vagy a jó néhány politikusnak is ajánlható: hodie mihi, cras tibi (ma nekem, holnap neked), vagy az igazságos döntést követelő: audiatur et altera pars (hallgattassék meg a másik fél is), quandoque bonus dormitat Homerus (néha még a jó Homérosz is szundikál, vagyis a legkülönb ember is követhet el hibákat).


Hozzászólás
Tetszett? Ossza meg ismerőseivel!

You may also like...