Mi van a férfival?

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor)


A kérdés valójában ez: férfival vagy férfivel?

A „férfi” szóban látszólag ugyanazok a magánhangzók találhatók, mint a „néni” szóban. Ez utóbbit pedig így ragozzuk: nénivel, néniről, néninek. Eszerint így kell tennünk a férfi szó esetében is? Nem ilyen egyszerű azonban a dolog, mert a magyar nyelv „i” hangjai különböznek is egymástól. Jó néhány – „i” hangot tartalmazó – szavunkhoz ugyanis mély hangú toldalékot illesztünk. Gondoljuk csak a „híd” szóra, amit nem ragozunk így: A szép őszi estén átsétáltunk a híden. (Helyesen: …a hídon.) Vagy ki mondaná így: A bíró a sípjébe fújt? (Helyesen: … a sípjába … ) Aztán itt a „sír” ige és főnév. Petőfi ezt írja: „Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak …” Jól írta? Nem úgy kellett volna írnia, hogy sírjeink? Szép is lett volna! Az ige esetében pedig: Kinek sírjem vagy sírjam el bánatomat? Ugye nem nehéz eldönteni, hogy a mély hangú toldalék alkalmazása a helyes?

Ugyanez a helyzet jó néhány másik szavunkkal is: bíz (Bízom benned!), csík (A terítő csíkos volt), bír (Nem bírom tovább!), hív (Dórának hívjuk.), nyír (Megnyírhatnák a birkát.), ring (Csónak ringott a tavon.), rí (Bánatában egész nap csak rína.), sík („Mi füstölög ott a síkon, távolban?”), szíj (Szíjat hasítok a hátadból! – kiabál az apa rossz fiával, de lehet bármennyire mérges, még véletlenül sem mondja, hogy: szíjet…), víg (Vígan vagyunk!)

Az ezekben a szavakban szereplő „i” hang a régi magyar nyelvben mély volt; és ezt a tulajdonságát az idézett szavakban a mai napig megőrizte. Ugyanez a mély „i” hang található a „férfi” szó második tagjában és annak származékaiban. Ez a „fi” szócska van ott a „fiatal, fiuk, úrfi, fickó, fióka” … szavakban. A mély hangú toldalékolást támasztja alá az is, hogy a „férfi” szó többes számát senki sem mondja így: ’férfiek’, valamint a szó -s képzős alakját sem így: ’férfies’. Azt kívánom tehát mindenkinek, hogy soha ne csalódjon egyetlen férfiban sem; a hölgyek pedig csak udvariasságot és szeretetet kapjanak az imádott férfitól!


Hozzászólás
Tetszett? Ossza meg ismerőseivel!

You may also like...