Category: Nyelv-ész-et cetera

A nyelvtisztítás

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) A nyelvtisztítás (purizmus) főleg az idegen szavakkal szemben megnyilvánuló tevékenység; amely dicséretes és követendő, hiszen nyelvünk hagyományait, értékeit igyekszik védeni. A túlzás azonban káros, mert olyan...

Szeptember

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) A szeptember is latin jövevényszavunk; valójában a „septem” (hét) számnév származéka. A szó eredetileg a márciussal kezdődő tízhónapos év hetedik hónapjának a neve. Régi alakváltozatai a...

Füstbe ment terv

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) Olyan idegen fordulatokról, kifejezésekről szólunk, amelyek fontoskodó, körülményes kifejezésmódot használnak az egyszerű és világos helyett; ezzel előnytelenül módosítják anyanyelvünk szellemét. A címben idézett kifejezés – legalább...

Röviden egy rövid szócskáról

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) „Meg-e nézted a filmet?” „Jó-e volt az ebéd?” „Nem-e Józsi érkezett meg?” Halljuk gyakran az ilyen és a hozzájuk hasonló eldöntendő kérdéseket, amelyek helytelenek. Miért? Azért,...

Augusztus

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) A nyelvünkben 1614 után megjelent augusztus, a többi hónap nevével együtt, latin jövevényszó. A szó végén a magyarban ezúttal is „s” hangot ejtünk. A szó tehát...

Valamilyen szinten

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) Újabban terjed a címben megjelölt kifejezés. Használatával lépten-nyomon találkozunk. A sportriporter a mérkőzés előtt ezt mondja: ’Ő az esélyes, valamilyen szinten hoznia kell a mérkőzést.’ A...

A retorikáról

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) A retorika szónoklattan, a szónoki beszéd elmélete; de hatásvadászatot is jelent. Ez utóbbi miatt fontos, hogy a rétor vagy szónok e jelentések közül melyikre helyezi a...

Hal és hall, ál és áll

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) A mássalhangzók időtartamáról, minőségéről olvashatunk mai írásomban. Miért szükséges erről szót ejteni? A következő példák – remélem – bebizonyítják, hogy nemcsak helyesírási szempontok teszik fontossá e...

Loránd és Lóránt

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) Jó pár éve láttam a tévében a Legyen ön is milliomos! című vetélkedőt, amelyben elhangzott a kérdés: A felsorolt négy tudós közül melyik foglalkozott ingával? A...

Piszokul tetszik

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) Ilyen kifejezéseket gyakran hallunk, sőt magunk is használunk mindennapjainkban. Aki azonban helyesen kíván beszélni, nem mondja okos barátjáról, hogy „rettentően okos” (bár van, akit az okosság...