Category: Nyelv-ész-et cetera

Mindent leírunk?

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) Magyar dolgozatokban és feleletekben gyakran visszatérő ige a leírja. ’Vörösmarty az Ábránd című költeményében Laura iránt érzett szerelmét írja le. Petőfi A XIX. század költői című...

Per pillanat

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) Most a címben jelölt – riasztó gyorsasággal terjedő – helytelenségről rántjuk le a leplet. Miért is helytelenítjük ezt a szókapcsolatot? Olvassunk el ebben a témában egy-két...

Amely, amelyik, ami

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) A vonatkozó névmások labirintusában igyekszem – mint Thészeusznak egykor Ariadné a fonalával – segítséget nyújtani. De ne menjünk túl messzire az útvesztőben; nehogy egy rövidke írás...

Hat szótagig

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) Sokan teszik fel a kérdést, főleg tablókészítés idején: Miért kell az igazgatóhelyettes szót egybe-, míg az osztályfőnök-helyettes szót kötőjellel írni, amikor mindkettő hét szótagból áll? Ez...

Verba volant…

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) „Verba volant, scripta manent.” – vagyis „A szó elszáll, az írás megmarad.” (Azaz, az utóbbit nem lehet letagadni.) Minden tiszteletem a latin szólásoknak, közmondásoknak és szállóigéknek,...

Kettő vagy hosszú?

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) Nemrég egyik kedves ismerősöm állított meg az utcán, és viccesen megrótt: – Nem tetszenek a nyelvvel foglalkozó írásaid, mert elolvasásuk után mindig lelkiismeret-furdalásom támad. – Miért?...

Családnevek: -i vagy -y?

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) A magyar családnevek érdekes történetéből most csak arról igyekszünk szólni, hogy miért végződnek egyes családnevek y-ra, mások pedig i-re. A családnevek Magyarországon nyugati, frank és német...

Nehéz felszólító mód

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) A legtöbb igénk felszólító módjának képzése nem nehéz: énekelj, kérj, várj, tudj, mondj (valamit); hiszen a felszólító mód jele a -j. Nehezebb a helyzet, ha tárgyas ragozású...

Húzsvét vagy húsvét

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai) Ha a következő mássalhangzók közül egy zöngétlen és egy zöngés kerül egymás mellé, a kiejtésben az első hang megváltozik, többnyire zöngésség szempontjából hasonul az utána következőhöz. Ilyen...

Megtanulhatná

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) ’Ha minden készen áll, indulhat a játék. Feltételes módban.’ – szólt a mérkőzés elején a riporter. ’Elővették a tollat és a papírt? Ha igen, akkor – feltételes...