Tagged: nyelvhelyesség

Fórás és tupéroz

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai) Milyen hibákat követnek el sokan idegen vagy magyar szavak kiejtésében és írásában! A sok hiba közül az egyik az aero- előtagú összetett szavakhoz kapcsolható. Az aer görög...

A szállóigék

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai) Minden nyelvben, így a magyarban is találhatók sokszor ismételt, bölcs mondások, vagyis szállóigék. A szállóigék alkotóit – ellentétben a közmondásokkal – ismerjük vagy ismernünk illene. Most néhány...

A mozgószabály

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai) A „mozgószabály” a kötőjel mozgására utal. A magyarban három szabály van. 1. Ha egy kötőjeles szóhoz kötőjellel kapcsolandó utótag járul, az első kötőjelet elhagyjuk, ezt a szórészt...

Banya vagy bánya

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) Nyelvünkben az ékezet miatt más jelentésűvé válik az egyébként azonos betűkből álló szó. Először „a-á” és „e-é” hangokat nézzük meg! Íme: banya-bánya: Ha a banya lemegy...

November

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) Már nem okozok meglepetést, amikor a novemberről elárulom, hogy latin eredetű jövevényszó a nyelvünkben. Az sem újdonság, hogy eredetileg a márciussal kezdődő év kilencedik hónapjáról van...

Véletlen vagy véletlenül

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) ’Véletlenül, hogy éppen Horváth elé került a labda.’ E mondatban helytelen a véletlenül és a hogy szó együttes alkalmazása. A jó megoldás kétféle: Véletlen, hogy éppen...

Vicces nyelvtan

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) Ki ne ismerné gyermekkorunkból az „én körte, te körte, ö körte” ragozást! Mennyi játékos lehetőséget rejtenek magukban szavaink, az összetett szavak és szókapcsolatok! Például az olyan...

Mellett? (2.)

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) A tegnapi írás folytatásaként, íme egy sportújságból vett idézet: ’A két csapat találkozója hatalmas érdeklődés mellett folyt.’ El tudom képzelni az esetet: a pályán focizik két...

Mellett? (1.)

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) Nem mehetek el szó nélkül azon nyelvi jelenség mellett, amelyet így jellemezhetnénk: ma már minden valami mellett történik, folyik, létezik. ’A konferenciát hatásos biztonsági intézkedések mellett...

Október

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) Az október is – akárcsak az összes hónapnevünk – latin jövevényszó a magyar nyelvben. Megjelenése 1416 utánra tehető. Az eredeti latin szó a „nyolc” jelentésű „octo”...