Category: Nyelv-ész-et cetera

Bornemissza Ivó (1.)

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) Ugye milyen furcsa cím? Ráadásul még a név is különös! Jelen írásom elsősorban ifjú és leendő szülőknek szól, akik gyermeküknek utónevet, keresztnevet választanak. Javaslom, az utónév...

Valahol igazad van

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai) A társalgási stílusnak szinte kipusztíthatatlan kísérői a közhelyek. Közhelynek nevezünk minden olyan megnyilvánulást és megállapítást, amelyet helyettem bárki más is elmondhatna. Amikor hallom a ’Valahol igazad van.’...

Erobik és röneszánsz

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai) E két szó azért került a címben egymás mellé, mert mindkettő idegen szó a nyelvünkben, és sokan mindkettőt helytelenül ejtik. Az aerobik szóban az aero- görög szócska...

A szóvégi ú és ű

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai) A legfontosabb szabály: valamennyi melléknév végén hosszú ú, ű van; s ugyancsak hosszú az ú, ű a legtöbb főnév végén is. Kezdjük ez utóbbival! Néhány főnév, amely...

India és az Egyesült Államok

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai) Folytassuk a különböző országok lakóinak elnevezéséről szóló gondolatsort! Ázsiában szinte minden ország soknemzetiségű. Népességük megnevezésében az ország nevét használjuk: India (hindusztáni, bihari, bengáli, tamil): indiaiak. Irak (arab,...

A Pálforduló

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai) Január 25. napját, amikor a Pálok ünneplik névnapjukat, a népnyelv pálfordulónak is nevezi, annak a bibliai történetnek az alapján, amely arról szól, hogy Saul, aki a keresztényeket,...

Nemcsak… hanem… is

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai) Anyanyelvünkben található nemcsak egyes, hanem páros és három tagból álló kötőszó is. Az egyetlen szóból álló kötőszókról: ha az összetett mondatban a tagmondat élén állnak, vesszőt kell...

Svédország és Pakisztán

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai) Hogy kerül e két ország egymás mellé? A köztük lévő földrajzi távolság jelentős, s másként emlegetjük a népességüket is. Mert kik is lakják Svédországot? A lappokon és...

Január

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) A magyar hónapnevek latin eredetűek. Így van ez januárral is, amelyet később a németből is átvettünk. A latin Januarius a 12 hónapos naptári év első hónapja;...

Gyűlölni nem

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) „Gyűlölni nem, szeretni csak születtem én.” Az idézet Szophoklész Antigoné című tragédiájából való. E gondolatnak örökké ott kellene égnie minden esendő, halandó ember szívében és lelkében!...