Mifi Magazin

A szövegösszefüggés

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai) Gyakori a nyelvünkben, hogy első ránézésre nem tudjuk megmondani, hogy egy szónak mi a szófaja, milyen mondatrész. Ilyen szó például az ég, fog, nyúl, sír. Ezek azonos...

Fórás és tupéroz

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai) Milyen hibákat követnek el sokan idegen vagy magyar szavak kiejtésében és írásában! A sok hiba közül az egyik az aero- előtagú összetett szavakhoz kapcsolható. Az aer görög...

A szállóigék

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai) Minden nyelvben, így a magyarban is találhatók sokszor ismételt, bölcs mondások, vagyis szállóigék. A szállóigék alkotóit – ellentétben a közmondásokkal – ismerjük vagy ismernünk illene. Most néhány...

A mozgószabály

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai) A „mozgószabály” a kötőjel mozgására utal. A magyarban három szabály van. 1. Ha egy kötőjeles szóhoz kötőjellel kapcsolandó utótag járul, az első kötőjelet elhagyjuk, ezt a szórészt...

Banya vagy bánya

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) Nyelvünkben az ékezet miatt más jelentésűvé válik az egyébként azonos betűkből álló szó. Először „a-á” és „e-é” hangokat nézzük meg! Íme: banya-bánya: Ha a banya lemegy...

November

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) Már nem okozok meglepetést, amikor a novemberről elárulom, hogy latin eredetű jövevényszó a nyelvünkben. Az sem újdonság, hogy eredetileg a márciussal kezdődő év kilencedik hónapjáról van...

Véletlen vagy véletlenül

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) ’Véletlenül, hogy éppen Horváth elé került a labda.’ E mondatban helytelen a véletlenül és a hogy szó együttes alkalmazása. A jó megoldás kétféle: Véletlen, hogy éppen...

Vicces nyelvtan

„Nincs más haza, csak az anyanyelv.” (Márai Sándor) Ki ne ismerné gyermekkorunkból az „én körte, te körte, ö körte” ragozást! Mennyi játékos lehetőséget rejtenek magukban szavaink, az összetett szavak és szókapcsolatok! Például az olyan...